{دامنه دلخواه خود را جستجو و انتخاب نمایید }

 

دامنه (Domain) همان آدرس وبسایت است که در واقع به عنوان نام وبسایت یا نام فروشگاه شناخته می شود و متعلق به صاحب سایت می باشد. (مثال: starbu.ir به عنوان دامنه وبسایت شرکت استاربو شناخته می شود.) توجه داشته باشید که تنها مجاز به استفاده از حروف ، اعداد و خط فاصله می باشید، و استفاده از تقطه (.) یا (_)غیر مجاز می باشد، همچنین انتخاب دامنه دو حرفی امکان پذیر نمی باشد

 


{برای ثبت نهایی فرم اطلاعات شخصی را تکمیل نمایید}